Weten waar je school staat

Binnen het project Stap 2 van de VO-raad werken scholen samen aan gerichte schoolontwikkeling. Om scholen hierbij te ondersteunen biedt het project twee instrumenten aan om inzichtelijk te maken waar de school staat: de Kwaliteitsmeter en de Schoolfie.

De Kwaliteitsmeter: focus op urgentie

De Kwaliteitsmeter geeft u snel inzicht in de mogelijke risicofactoren in de onderwijskwaliteit van uw school. Als u de Kwaliteitsmeter heeft ingevuld, krijgt u een systematische diagnose die u laat zien of en zo ja, waar er voor uw school risico’s liggen en op welke domeinen u de kwaliteit van het onderwijs verder zou kunnen versterken.

De Schoolfie: focus op ambities

Met de Schoolfie krijgt u inzicht in de stand van zaken als het gaat om het ambitieus leerklimaat in uw school. De uitkomsten van de Schoolfie kunt u gebruiken om gerichte ambities en ontwikkelingsvragen te formuleren voor het verder realiseren en versterken van het ambitieuze leerklimaat in de school. Veel scholen gebruiken dit zelfevaluatie-instrument als start voor een collegiale visitatie.